Administracija

Ostale administrativne usluge

  • Priprema dokumentacije za prijavu/odjavu radnika prema HZMO i HZZO
  • Prijava/ili odjava zaposlenika prema nalogu i potrebama korisnika putem online servisa
  • Priprema službenih dopisa , upita , i sl. prema potrebama korisnika (prema dogovoru, ukoliko je korisniku potrebna pomoć oko pisanja, ili strancima potrebna pomoć oko pisanja na hrvatskom jeziku)