Radne dozvole

Rad sa strancima – priprema, i ishodovanje radnih dozvola za državljane trećih zemalja i državljane članica EGP-a

  • Kompletna priprema dokumentacije i predaja zahtjeva za ishodovanje radnih dozvola
  • Komunikacija sa Ministarstvom unutarnjih poslova do samog završetka postupka
  • Preuzimanje radne dozvole po završetku postupka (prema dogovoru)
  • Priprema dokumentacije za prijavu boravka stranaca
  • Pomoć i savjetovanje oko pripreme daljnje dokumentacije za pripremu rada stranih državljana
  • Priprema kompletne dokumentacije za produženja radnih dozvola prema nalogu korisnika
  • Priprema dokumentacije za poništenja radnih dozvola
  • Savjetovanje i pomoć u organizaciji oko zapošljavanja stranih radnika